wprowadzenie Radioamatorskich Liga SSB z nagraniami mp3 połączenia - luty 2024

Liga SSB z nagraniami mp3 połączenia - luty 2024

OM0AAO približne pred 35 rokmi
OM0AAO o wcześniej 35 lata

Zdjęcie otwierające przedstawia mnie pod koniec zimy. Nie miałem wtedy pojęcia, że OM3WAO ma privedie k rádioamatérstvu. Od počiatkov s priamozmiešavajúcimi prijímačmi som okrem techniky prepadol najmä rádioamatérskym pretekom, SSB Ligu nevynimájúc.

Keď sa skombinujú priaznivé podmienky šírenia väčšia účasť, tak je možné spraviť v SSB Lige za hodinu vyše 100 Stężenie. Milan OK1FCJ deklaruje 119 spojení za jednu hodinu. Klobúk dole, majstrovský výsledok!

Počty spojení v jednotlivých minútach SSB Ligy vo februára 2024
Počty spojení v jednotlivých minútach SSB Ligy vo februára 2024
OK a OM počty spojení
OK a OM počty spojení

S TCVR-om Yaesu FT-1000MP s Inrad roofing filtrom, menším PA 250 – 300W do antény inverted V na Maszty RDM-12 to chodilo veľmi dobre. Wydaje się, že SSB Liga sa rozširuje do nových okresov. Station, ktoré boli v SSB Lige celé dve hodiny deklarujú takmer 90 dzielnice!

Peter OM6APM dával KNM, Kysucké Nové Mesto:

Zdeno OM4AZL bol jednou z viacerých staníc z okresu Ilava, ILA:

Ervín OM7PY zastupoval okres Lučenec, LUC:

Takto zneli Vaše signály v SSB Lige február 2024:

Reklama