Úvod Amatérské rádio OM4Q soutěž!

OM4Q soutěž!

European HF Championship OM4Q - S58Y
Mistrovství Evropy OM4Q HF - S58Y

proč OM4Q? Tuto značku používají členové občanského sdružení Radioklub Manín Považská Bystrica tvořeného Radioklub OM3ROM, OM3RRC, OM3KNS OM3RDX. Po přestěhování do Trenčína jsem se začal poohlížet po aktivních rádiomatéroch a radioamatérských klubech a tak jsem našel i tento. Po několika emailů jsem se přišel do Považské Bystrice, kde Radioklub provozuje pracoviště na sídlišti Rozkevet podívat. Jelikož naše myšlení a cíle jsou podobné, došlo k rychlému porozumění a díky jejich vstřícnosti připravujeme v tamních prostorách remote station. Zatímco není plně v provozu, do constetov lze zapojit klasickým způsobem z prostorů radioklubu. Soutěž má špatnou volání OM4Q.

MISTROVSTVÍ EVROPY HF je vynikající contest ze střední Evropy. Představte si, že se v CQ WW contestu nacházíte v nějaké výhodné zóně kousek od centra aktivity – všechny signály jsou silné a provoz rychlá. To je evropský HF Campionship.

Proto jsem poprosil Jožka OM4AQ o možnost vysílat z prostorů klubu, co mi ihned odsouhlasil. TNX! Díky ochotě Vlada OM3CLS jsem si v hodinu před Contesti přebral klíče a zapnul zařízení. Vše bylo připraveno.

Základem je radiostanice a zde je OM4Q vybaven výborně. Ten-Tec Orion II je perfektní zařízení. Už předtím jsem dostavil modulaci a nastavení pro SSB, což vzhledem k tomu, že se většinou používá na CW, tak nikdo neučinil dříve. PA OM 2500 běží v pohodovém režimu, během celého contestu jsem z něj neptal více než 400 až 700W. Ani nezvýšil otáčky chlazení!

Antény má OM4Q také několik. V pásmech 40-20-15-10m je to směrová anténa AD-2335 a na spodní pásma 80m a 160m jsou to drátové antény. Vše je sice laděné do CW segmentů, ale dá se použít i na SSB.

Hodinový průměr QSO
Hodinový průměr QSO v European HF Campionship OM4Q 2018

Strategie pro contest byla určena tak, že se Vynasnažíme nejprve získat násobiče na vrchních pásmech, protože ty se v noci již neotevřou. To jak se ukázalo později nebyla docela pravda, protože 10m se večer nečekaně otevřela.

Tato strategie se opírá o to, že rozhodující není počáteční rychlost, ale násobiče. Z hlediska rychlosti by tedy bylo výhodnější začít na 20m. Svrchní pásma po Evropě na 10m a 15m při SFI 70 jsou vždy těžké, ale i se silným QSB se daří zobnout nějaké spojení. Prakticky to není daleko od toho, že každé spojení je násobič.

Večer se přesouvám na 20m, kde se rychlost zvyšuje. Pak přichází na kus řeči Vlado OM3CLS a tak si dáme občerstvení, za což patří díky našim manželkám. My Contesti a ony se o nás starají. Děkujeme, bylo to výborné!

Na 40m má sice AD-2335 směrovka 2 položky, ale je nízko nad střechou a tak směrovost není velká. Nechávám ji otočenou na západ a spojení vesele přibývají. Po očku sleduji i Live CQ Contest.net jak to jde inýcm stanicím: S58Y, YO9HP, MI0RRE, SK6AW a další.

Takto vypadá nárůst násobičů, kde vidět, že strategie OM4Q byla správná a v posledních hodinách se výrazně podepsala na nárůstu skóre:

Díky násobičem a výborně chodivá spodním pásmům vidno jako skóre narostlo. OM4Q v závěru předčilo S58Y, který však šel nízkým výkonem:

Mistrovství Evropy OM4Q HF - S58Y
Mistrovství Evropy OM4Q HF – S58Y
DX spoty OM4Q
DX Spoty OM4Q v European Championship HF 2018

A tady je deklarován výsledek OM4Q:

výsledek OM4Q
European HF Championship OM4Q výsledek

 

 

 

reklama