Úvod Amatérske rádio OM4Q contest!

OM4Q contest!

European HF Championship OM4Q - S58Y
European HF Championship OM4Q - S58Y

Prečo OM4Q? Túto značku používajú členovia občianskeho združenia Rádioklub Manín Považská Bystrica tvoreného rádioklubmi  OM3ROM, OM3RRC, OM3KNS a OM3RDX. Po presťahovaní sa do Trenčína som sa začal obzerať po aktívnych rádiomatéroch a rádioamatérskych kluboch a tak som našiel aj tento. Po viacerých emailov som sa prišiel do Považskej Bystrice, kde rádioklub prevádzkuje pracovisko na sídlisku Rozkevet pozrieť. Keďže naše myslenie a ciele sú podobné, došlo k rýchlemu porozumeniu a vďaka ich ústretovosti pripravujeme v tamojších priestoroch remote station. Kým nie je plne v prevádzke, do constetov sa dá zapojiť klasickým spôsobom z priestorov rádioklubu. A ten má contest call OM4Q.

EUROPEAN HF CHAMPIONSHIP je vynikajúci contest zo strednej Európy. Predstavte si, že sa v CQ WW conteste nachádzate v nejakej výhodnej zóne kúsok od centra aktivity – všetky signály sú silné a prevádzka rýchla. To je European HF Campionship.

Preto som poprosil Jožka OM4AQ o možnosť vysielať z priestorov klubu, čo mi ihneď odsúhlasil. TNX! Vďaka ochote Vlada OM3CLS som si v hodinu pred contestom prebral kľúče a zapol zariadenia. Všetko bolo pripravené.

Základom je rádiostanica a tu je OM4Q vybavený výborne. Ten-Tec Orion II je perfektné zariadenie. Už predtým som dostavil moduláciu a nastavenie pre SSB, čo vzhľadom k tomu, že sa väčšinou používa na CW, tak nikto neurobil skôr. PA OM 2500 beží v pohodovom režime, počas celého contestu som z neho nepýtal viac ako 400 až 700W. Ani nezvýšil otáčky chladenia!

Antény má OM4Q taktiež viaceré. V pásmach 40-20-15-10m je to smerová anténa AD-2335 a na spodné pásma 80m a 160m sú to drôtové antény. Všetko je síce ladené do CW segmentov, ale dá sa použiť aj na SSB.

Hodinový priemer QSO
Hodinový priemer QSO v European HF Campionship OM4Q 2018

Stratégia pre contest bola určená tak, že sa posnažím najprv získať násobiče na vrchných pásmach, pretože tie sa v noci už neotvoria. To ako sa ukázalo neskôr nebola celkom pravda, pretože 10m sa večer nečakane otvorila.

Táto stratégia sa opiera o to, že rozhodujúca nie je počiatočná rýchlosť, ale násobiče. Z hľadiska rýchlosti by teda bolo výhodnejšie začať na 20m. Vrchné pásma po Európe na 10m a 15m pri SFI 70 sú vždy ťažké, ale aj so silným QSB sa darí zobnúť nejaké spojenia. Prakticky to nie je ďaleko od toho, že každé spojenie je násobič.

Večer sa presúvam na 20m, kde sa rýchlosť zvyšuje. Potom prichádza na kus reči Vlado OM3CLS a tak si dáme občerstvenie, za čo patrí vďaka našim manželkám. My contestujeme a ony sa o nás starajú. Ďakujeme, bolo to výborné!

Na 40m má síce AD-2335 smerovka 2 elementy, ale je nízko nad strechou a tak smerovosť nie je veľká. Nechávam ju otočenú na západ a spojenia veselo pribúdajú. Po očku sledujem aj LiveScore CQ Contest.net ako to ide inýcm staniciam: S58Y, YO9HP, MI0RRE, SK6AW a ďalší.

Takto vyzerá nárast násobičov, kde vidno, že stratégia OM4Q bola správna a v posledných hodinách sa výrazne podpísala na náraste skóre:

Vďaka násobičom a výborne chodivým spodným pásmam vidno ako skóre narástlo. OM4Q v závere predčilo S58Y, ktorý však šiel nízkym výkonom:

European HF Championship OM4Q - S58Y
European HF Championship OM4Q – S58Y
DX spoty OM4Q
DX spoty OM4Q v European HF Championship 2018

A tu je deklarovaný výsledok OM4Q:

Výsledok OM4Q
European HF Championship OM4Q výsledok

 

 

 

Reklama