Úvod OM0A Odoslané QSL lístky direktne

Odoslané QSL lístky direktne

QSL lístok OM0A

Spracoval som ďalšie QSL lístky na odoslanie – tentokrát direkty. Je však zarážajúce, že približne 20% požadovaných potvrdení spojenia bolo nesprávnych. Nevylučujem, že pri niektorých spojeniach môže byť chyba v logu OM0A, ale žiadosti boli aj na módy, ktoré neprevádzkujeme (RTTY a PSK) či termíny, keď sme neboli na pásme. Týmto staniciam bol vrátený ich QSL lístok a uvedené vysvetlenie prečo neobdržali náš QSL lístok.

Reklama