Introduction Amateur radio The result of the CQ WPX SSB Contest 2021

The result of the CQ WPX SSB Contest 2021

Diplom z CQ WPX SSB Contest-u 2021
Diplom z CQ WPX SSB Contest-u 2021

Marcového CQ WPX SSB Contest-u som sa zúčastnil z domácej lokality ako OM0A s FT-1000MP a Diamond W-8010 v kategórii Single Operator QRP 7 MHz. Potešilo, že po krížovej kontrole denníkov (LCR) bolo chybné len jediné QSO, kde som nesprávne prijal číslo od protistanice. Výsledkom tak je 55 080 points, What is 4.miesto v Európe aj na svete. Tejto kategórie sa však zúčastnilo len 31 stations.