Úvod OM0A OK-OM DX Contest

OK-OM DX Contest

ZDIEĽAŤ
Displej Yaesu FT-1000MP

Netradične sa značka OM0A objavila v rýdzo telefrafnom preteku, OK-OM DX Conteste. Je to vďaka slovensko-maďarskej partii HA6NL, HA6PS, HA7JJS, HA7PL a OM7PY, ktorí sa rozhodli využiť QTH OM0A. Výsledok je 1300 QSO (109/160m, 383/80m, 425/40m, 275/20m, 106/15m a 2/10m). Congrats!

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokOM0A CQWW DX SSB Contest 2010
Ďalší článokOM0A remote station test
Viliam OM0AAO / OM0A
Od roku som sa začal pravidelne zúčastňovať rádioamatérskych pretekov, najprv samostatne na VKV, neskôr v klube OM3RKP tiež na VKV. Od získania prístupu na KV sa venujem len tejto oblasti, predovšetkým contestingu (CQWW, IARU HF, SSB Liga, OMAC a iné).