Úvod OM0A OM0A v roku 2020

OM0A v roku 2020

Anténa Diamond W-8010

Hlavnou zmenou v roku bola zmena QTH. Novou lokalitou je príjemná obec Ivanovce v okrese Trenčín (TNC). S presťahovaním súvisí aj zmena antén. Na KV využívam Diamond W-8010 s vrcholom vo výške cca. 6m.

Pod necontestovou značkou OM0AAO ma bolo počuť v SSB Lige, ktorú však chodievam len ako jednohodinový pretek sám so sebou. V novembrovom a decembrovom kole som presiahol 100 QSO. Druhým pretekom, ktorého som sa pravidelne zúčastňoval je OM Activity contest.

Ešte pred týmito pretekmi som vyskúšal QRP prevádzku v pásme 40m v CQ WPX SSB Contest-e. V lete sa OM0A objavilo v OM VHF LOW POWER contest-e a hlavnú sezónu ukončil CQ WW SSB contest.

Reklama