Úvod Amatérske rádio OM Activity Contest s mp3 nahrávkami spojení – máj 2023

OM Activity Contest s mp3 nahrávkami spojení – máj 2023

FT-1000MP
FT-1000MP

Asi najviac sa v májovom kole OM Activity Contest-u hovorilo o podmienkach šírenia. Priamo na pásme sa o ňom zmienilo viacero staníc. Paradoxne to môže byť aj výhoda, lebo zmenšuje sa efekt vzájomného rušenia.

Porovnajte si signál OM0AD

Ivan je pravidelným účastníkom 80m pretekov. Takto jeho signál znel v SSB Lige:

Týždeň neskôr OM0AD v OM Activity Contest-e:

Na mojej strane len zmena vo výkone: FT-1000MP 100W do inv.Vee antény na RDM-12 stožiari. Na zápis spojení N1MM+.

OM Activity Contest máj 2023

Prvé minúty OM Activity Contest-u volá len minimum staníc, ale rušenie od okolitých staníc nie je veľké. Vo volaní výzvy teda vytrvám. Postupne sa to potom rozbieha. Stopku tomu dáva OM3KEG, ktorý spustí výzvu presne na tejto frekvencii. Skúsenosti vravia, že nemá zmysel to riešiť.

Už predtým som si cez druhý prijímač FT-1000MP „nazbieral“ pár značiek. Princíp je v tom, že stanice, ktoré idú na výzvu si zapíšem do druhého okna N1MM+. Po odladení sú nastavený čas zobrazované v bandmape a opätovné naladenie na nich je už len otázkou kliku. O ďalšie takéto značky v bandmape sa postarali spotujúce stanice. Týmto spôsobom je volanie staníc veľmi rýchle a efektívnejšie ako dávanie výzvy.

Frekvencie OM0AAO v OM Activity contest-e 05 2023
Frekvencie OM0AAO v OM Activity contest-e 05 2023
Počet spojení v jednotlivých minútach OM0AAO v OM Activity contest-e 05 2023
Počet spojení v jednotlivých minútach OM0AAO v OM Activity contest-e 05 2023

K dávaniu výzvy sa ale vraciam viackrát v rôznych častiach 80m pásma pre OM Activity Contest. Je dobre vidieť, ktoré stanice majú prehľad na pásme. S nástupom SDR zariadení je poznať, kto ich vie využívať. Posledné spojenie má poradové číslo 74 patrí Tiborovi OM7CF. V posledných pätnástich minútach zapisujem sedem spojení.

Audionahrávky OM Activity Contest máj 2023

Reklama