Úvod Amatérske rádio OM Activity Contest SO2V

OM Activity Contest SO2V

Mapa spojení v OM Acitivty Contest-e
Mapa spojení v OM Acitivty Contest-e

Jednou z techník, ktorá umožňuje v contestingu nárast bodov je SO2V. Štandardná prevádzka sa realizuje príjmom a vysielaním na jednej frekvencii. SO2V umožňuje transceiver FT-1000MP a vyzerá tak, že sa prijímajú dve frekvencie naraz – jedna do pravého slúchadla, druhá do ľavého slúchadla. Počas vysielania je príjem oboch frekvencií blokovaný.

TIP:

Na prepínanie medzi frekvenciami je možné využiť ovládanie klávesnicou z contestového denníka. V N1MM+ sa medzi VFO A a VFO B prepína stlačením CTRL+šípky doprava (alebo doľava)

Prečo SO2V?

Používam SO2V pretože mi umožňuje robiť spojenia na výzvu a súčasne aj trocha vyhľadávať. Niektoré stanice sa OM Activity Contest-u zapájajú len na pár minút počas ktorých vysielajú na výzvu. Pokiaľ by som v tom čase dával výzvu na inej frekvencii, mohol by som takúto stanicu prehliadnuť.

Zrejme ani jedna stanica nevysiela len na výzvu. Ak stanice prevažne vysielajúce na výzvu sa rovnakom čase rozhodnúť vyhľadávať, tak sa na pásme minú.

SO2V teda umožňuje získať získať nejaké spojenia naviac.

Prečo nie SO2V?

Náročnosť príjmu dvoch signálov naraz je výrazne väčšia ako príjem na jednej frekvencii. Druhou nevýhodou je možnosť straty frekvencie na výzvu počas realizácie spojenia na druhej frekvencii.

Ako vyzerá prevádzka SO2V OM Activity Contest-e?

 • aprílové kolo začínam na 3754 kHz, no vplyvom rušenia sa posúvam po niekoľkých spojeniach trocha nižšie na 3753,5 a neskôr až na 3753 kHz a následne späť na 3754 kHz
 • po spojení s OM6APR prepínam VFO B na TX 3770 kHz a volám OK1FCJ. Spojenie obratom dokončíme
 • stláčam CTRL+šípku doľava a pokračujem v CQ na 3754 kHz, kde volajú ďalšie dve stanice (OK2EE a OM2KI)
 • v tom čase už ladím RX na VFO B na 3703 kHz a počúvam OM0AAJ. Aj tu je spojenie rýchle
 • stláčam CTRL+šípku doľava a pokračujem v CQ na 3754 kHz, no nikto nevolá
 • súbežne RX na VFO B nachádzam OM6TX na 3711,3 kHz a aj tu realizujem rýchle spojenie
 • stláčam CTRL+šípku doľava a pokračujem v CQ na 3754 kHz a robím spojenia OM8AAM a OM2JK
 • RX na VFO B nachádza OM7KW na 3768,2 kHz
 • stláčam CTRL+šípku doľava a pokračujem v CQ na 3754 kHz a robím spojenia s OM1DK a OM7AXL
 • v tom čase už na RX VFO B nachádzam na 3764,8 kHz OM2RL
 • v okamihu, keď na výzvu na VFO A 3754 kHz nikto nevolá, prepínam TX na VFO B a volám OM2RL
 • hneď po dokončení spojenia som späť na VFO A 3754 kHz a pokračujem vo výzve
 • na RX VFO B nachádzam na 3763 kHz OM3KEG a taktiež robím spojenie
 • to trvá trocha dlhšie a voľnú frekvenciu VFO A 3754 kHz využíva OK2VPX, ktorý tu rozbieha svoju výzvu
 • nemôžem teda pokračovať vo výzve a idem vyhľadávať

Podarilo sa 6 spojení s využitím SO2V. Je to veľa alebo málo?

Analýza OM Activity Contest-u

V tejto chvíli ešte nie je uzatvorené posielané hlásení, ale väčšina staníc tak už urobila. Rozdiely v prvej deviatke doterajších hlásení kategórie QRO/SSB je 6 spojení. Presne od 66 po 72 spojení. Jedno či dve spojenia naviac dokážu poradie zmeniť aj o niekoľko pozícií. Napríklad ak by Peťo OM6TX urobil jediné spojenie naviac, ktoré by bolo aj násobičom, delil by sa so mnou o prvú pozíciu.

 • predpokladám, že všetky spomenuté stanice by som vyhľadávaním urobil tiež. No prišiel by som o spojenia získané na výzvu.
 • predpokladám, že trvalým vysielaním výzvy by som niektoré z týchto staníc neurobil.
 • predpoklad, že mixom volania výzvy a vyhľadávaním by som taktiež spravil identický výsledok sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť.
 • možnosťou ísť na výzvu väčší čas a možnosťou súbežne hľadať stanice ladením sa však zvyšuje pravdepodobnosť, že sa rozdielové spojenie podarí nadviazať.

Záver

SO2V nevyžaduje žiadne technické úpravy, je teda zadarmo na rozdiel od SO2R. Je náročnejšie prevádzkovo a takmer určite má schopnosť priniesť niekoľko spojení naviac.

Reklama