Úvod OM0A Beverage anténa na 80m

Beverage anténa na 80m

Beverage anténa na 80m
Beverage anténa na 80m

Beverage anténa je špeciálna prijímacia anténa vhodná predovšetkým na spodné KV pásma. V CQ WPX Conteste tím OM0A používal beverage anténu na 80m v smere na severzópad. Mal som možnosť v nedeľu ráno pracovať na 80m a prínos beverage antény bol značný. V čom?

V našej lokalite nie je veľká úroveň priemyselného rušenia, beverage však výrazne redukoval rušenie európskych staníc, čím sa US stanice stali ľahko čitateľné, aj keď podľa S-metra signál nezosilnel. Výrazne sa znížilo rušenie aj od staníc z daného smeru (najmä DL). Prínos beverage oproti inv.V bol badateľný až u staníc z PA a G. Obzvlášť badateľný bol prínos v EU segmente, kde by bolo spojenie s niektorými US stanicami len ťažko dosiahnuteľné. Ako teda zhotoviť beverage anténu?

Beverage anténa na 80m
Beverage anténa na 80m

Zoznam materiálu: dva zemniace kolíky (1,5m), pevný drôt 180m, aspoň osem podpier s výškou 2m z dreva alebo iného izolačného materiálu, transformátor 9:1 a bezindukčný rezistor 470 ohm/2W.

Z uvedeného je zrejmé, že beverage anténa má značné rozmery (dĺžku). Predovšetkým tieto rozmery určujú šírku vyžarovacieho laloka a vertikálny uhol, pod akým anténa prijíma. Kratšia anténa má menší zisk a širší vyžarovací lalok.

Transformátor 9:1 je kľúčovou súčiastkou. Zohnať dvojotvorové jadrá Amidon BN 73-202 nebolo ľahké, ale určite môžem transformátor podľa W8JI odporúčať. V našej verzii je ešte pridaná pásmová priepusť a predzoslňovač.

Značnú časť práce predstavovalo postavenie drevených podpier. Nakoľko koncom marca je zem ešte premrznutá, fixovali sme každý krátkymi lankami. Vhodnejšie je vyrobiť si železné prípravky, ktoré sa natlčú do zeme a do nich sa nasadia podpery. Môžu to byť napríklad rúrky vhodného priemeru alebo uholníky s úchytmi.

Zemniace kolíky som zabil do zeme ešte v jeseni. Spoj medzi kolíkom a anténou je realizovaný SK páskou.

Drôt na anténu musí byť dostatočne pevný, aby vydržal potrebný ťah. Anténa by nemala mať veľké previsy medzi podperami, preto je potrebné drôt našponovať. Tenší drôt ten ťah nevydrží.

Reklama