Úvod OM0A CQ WW 160m SSB OM0A

CQ WW 160m SSB OM0A

Anténa Inverted L
Slúchadlá
Dobrý príjem je kľúč k 160m

SSB časť CQWW 160m contestu bola výbornou príležitosťou na otestovanie inverted L antény na 160m a zároveň zviditeľnenie značky OM0A v krátkovlnnom éteri. Topband je doménou najmä veľkých výkonov a gigantických anténnych systémov. Pod značkou OM0A sa mi však podarilo 157 kompletných spojení do 32 krajín. OM0A zachytil na druhej strane aj N2KBP.

Okrem contestovania som si robil poznámky o šírení a otvoreniach do rozličných oblastí sveta. Predstavu, ako CQWW 160m vyzeral poskytnú nasledovné audio záznamy: EA8AH, silne zarušený signál EC1KR, výzva GI5K, GZ5Y v spojení s OZ a SP, LN9Z v silnom rušení, a Oliver MW0JRX

Reklama