Úvod OM0A HA DX a UBA DX contest

HA DX a UBA DX contest

Shack OM0A

Po novom roku sa blížia dva menšie, ale veľmi príjemné contesty. Prvým je HA DX Contest, ktorý sa uskutoční 21.-22.januára 2012. Dĺžka trvania je dvadsaťštyri hodín, od 12UT do 12UT. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami pričom spojenia s maďarskými stanicami sú bodovo zvýhodnené. Podmienky HA DX Contest-u nájdete na http://www.ha-dx.com/HADX/html/rules_en.html

Druhým contestom je UBA DX Contest, ktorého SSB časť bude 28.-29.januára 2012 so začiatkom v sobotu od 13UT do nedele 13UT. Podmienky contestu sú priaznivé aj pre stanice z celej Európskej únie, nielen Belgicka – sú bodovo výhodné a predstavujú aj násobič. Podmienky UBA DX Contestu nájdete na http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

Zatiaľ nie je jasné, na akú značku sa bude možné contestov zúčastniť. Prečo? Zatiaľ totiž neprišlo povolenie použiť contestovú značku OM0A z TÚ SR na rok 2012. No jeden nikdy nevie…

Reklama