Úvod OM0A Nový kontrolér k rotátoru

Nový kontrolér k rotátoru

Pohľad do kontroléra zo strany zdroja LM317
Nový kontrolér k rotátoru
Nový kontrolér k rotátoru

Nový kontrolér (ovládač) k rotátoru je hotový. Oproti pôvodnému elektromechanickému kontroléru od výrobcu má výhodu v presnosti zobrazenie natočenia antény, tichému chodu, veľkosti a viditeľnosti aj v noci. Meranie natočenia antény – azimutu – je realizované kruhovým zobrazovačom s 36 LED diódami, ktoré budí štvorica integrovaných obvodov LM3914. Snímačom je desaťotáčkový potenciometer, ktorý je mechanicky spojený s prevodom v rotátore.

Zmena je aj v spôsobe riadenia rotátora. Z pôvodného kontroléra je použitý len transformátor a jeden kondenzátor. Hlučný elektromechanický spínač a indikátor natočenia bol nahradený jednoduchým prepínačom. Po zatlačení na jednej alebo druhej strane sa zopnú kontakty a rotátor sa začne otáčať.

Pohľad do kontroléra zo strany zdroja LM317
Pohľad do kontroléra zo strany zdroja LM317

Vo vnútri sú umiestnené ešte dva plošné spoje – jednoduchý zdroj s LM317 a dva desaťotáčkové kalibračné trimre na presné dostavenie rozsahu 0° až 360°.

Pohľad do kontroléra zo strany transformátora
Pohľad do kontroléra zo strany transformátora

Z dôvodu jednoduchého a rýchleho zapojenia nie sú využité svorkovnice. Kontrolér s rotátorom je prepojený 5-žilovým káblom zakončeným DIN konektormi.