Úvod OM0A PA MRF150 x 4

PA MRF150 x 4

Pásmové výkonové filtre pre PA

Minulý rok som si postupne zakúpil kľúčové stavebné prvky na nový tranzistorový PA: skrinku, transformátor, DPS PA 4x MRF150 a blok pásmových filtrov z vojenského vysielača. Filtre sú prepínané relé a ich dimenzácia sa zdá byť dostatočná na veľký výkon.

Prepínanie bude riadené súbežne s anténami band dekodérom.

Chladenie bude dvojbodové, celú konštrukciu bude chladiť ventilátor na zadnom paneli, teplo z výkonových tranzistorov bude odvedené cez medenú platničku na veľký hliníkový chladič. Zdroj bude stabilizovaný, klasickej konštrukcie s toroidným transformátorom.

Reklama