Úvod OM0A Pásmové filtre do contestu

Pásmové filtre do contestu

Pracovisko č.1 - 80m, 20m, 10m

Vysielanie na viacerých pásmach z jedného stanovišťa kladie veľmi vysoké nároky na odolnosť príjímača rádiostanice. Pri použití veľkých výkonov a nešťastnej zhode náhod môže dôjsť až k zničeniu vstupných obvodov prijímača.

Osvedčenými filtrami sú koaxiálne pahýle podľa K2TR. Ich výhodou je jednoduchá realizovateľnosť a efektívnosť, čo potvrdzujú výsledky merania OK1WVK http://www.sweb.cz/ok1vwk/koaxf.htm . Pre contestové potreby OM0A si zatiaľ vyrobíme filtre na 80m a 20m:

Filtre sa pripájajú na výstup transceiveru, resp. koncového stupňa najľahšie pomocou PL T-konektorov. Kvalita použitého koaxiálneho kábla má vplyv nielen na straty, ale aj potlačenie nežiadúcich frekvencií. Vhodný káblom a to aj pre vyššie výkony je RG-213.

Príklad výroby filtra pre pásmo 80m: na koniec kábla namontujeme konektor. Vypočítame dĺžku štvrťvlnného pahýľa podľa vzorca 75 x V / F (napr. 75 x 0.66 / 3.68MHz = 13.45m). Ako rezervu si necháme 20cm, aby sme mali čo skracovať. Od konektora teda vymeriame 13.65m, kábel odrežeme a koniec skratujeme (poriadne zacínujeme). Filter pripojíme cez PSV meter ku zariadeniu a zaťažíme cez wattmeter ho umelou záťažou. V pásme 80m nesmie filter ovplyvniť hodnotu PSV a wattmeter musí ukazovať plný výkon. Ak môže zariadenie vysielať aj mimo rádioamatérskych pásiem, môžeme si pri prelaďovaní k vyšším pásmam pozrieť na wattmetri ako klesá výkon do umelej záťaže. Meranie robíme pri zníženom výkone, nakoľko PSV je veľmi vysoké (ak máme útlmový článok na daný výkon, odporúčam použiť). V pásme 40m tak vieme nájsť frekvenciu, ktorá je potlačená maximálne, čím overíme aj nastavenie na základnom pásme. Ak sa odlišuje od požadovanej, upravíme dĺžku pahýľa a meranie opakujeme. Ak sa bude odlišovať od vypočítanej dĺžky (13.45m, viď. vyššie), vypočítame po nastavení pahýľa aj skracovací činiteľ – uľahčíme si nastavovanie filtrov na ďalšie pásma. Koniec kábla potom zalepíme izolepou alebo natiahneme teplomzmšťujúcu sa bužírku.

K2TR koaxiálny filter pre pásmo 80m
K2TR koaxiálny filter pre pásmo 80m, potláča 40m, 20m, 15m aj 10m pásmo
K2TR koaxiálny filter pre pásmo 20m
K2TR koaxiálny filter pre pásmo 20m, potláča 40m a 15m pásmo, druhý pahýľ  potláča 10m pásmo

Reklama