Úvod OM0A Výsledky merania 2el. DK7ZB yagi na 20m

Výsledky merania 2el. DK7ZB yagi na 20m

Meranie DK7ZB yagi
Meranie DK7ZB yagi

Anténny analyzátor mal dať odpoveď na niektoré vlastnosti DK7ZB yagi na 20m. Keďže duralový boom nebol k dispozícii, použil som na otestovanie dlhšiu železnú tyč. Pripevnenie elementov na boom je jednoduché. Malý duralový stožiarik s výškou 4,5m bol nachystaný. Umiestnenie antény čo len do tejto výšky komplikovala váha boomu a množstvo káblov záhrade – telefónne vedenia, 5-pásmový dipól, zabetónovaný stožiar, záhradný domček.

Najprv som otočil anténu tak, aby bola čo najďalej od domu. Reflektor križoval telefónny kábel. Anténny analyzátor ukázal rezonanciu pod pásmom. Otočil som anténu asi o 50 stupňov a tu sú výsledky merania 2el. DK7ZB yagi pre 20m vo výške 4,5m:

Frekvencia Impedancia PSV
13,85 MHz 94 + j0 ohm 1,89
13,90 MHz 87 + j0 ohm 1,74
13,95 MHz 77 + j0 ohm 1,56
14,00 MHz 66 + j0 ohm 1,33
14,05 MHz 63 + j0 ohm 1,26
14,10 MHz 57 + j0 ohm 1,15
14,15 MHz 52 + j0 ohm 1,05
14,20 MHz 50 + j0 ohm 1,00
14,25 MHz 48 + j0 ohm 1,03
14,30 MHz 46 + j0 ohm 1,06
14,35 MHz 45 + j12 ohm 1,32
14,40 MHz 43 + j21 ohm 1,60
14,45 MHz 41 + j26 ohm 1,88
14,50 MHz 40 + j31 ohm 2,06

Merania anténnym analyzátorom potvrdili, že anténa je nastavená presne do pásma.

Reklama