Úvod OM0A Špeciálne QSL lístky OK-OM DX Contest 2010

Špeciálne QSL lístky OK-OM DX Contest 2010

Ukážka QSL lístka OM0A OK-OM DX Contest 2010

V roku 2010 sa značka OM0A objavila v OK-OM DX conteste. Operátormi boli HA6NL, HA6PS, HA7JJS, HA7PL, OM7PY a výpomoc zabezpečil OM0AAO.

Využijúc možnosti GlobalQSL sme sa rozhodli odpovedať na došlé lístky špeciálnym QSL lístkom. Na fotografii je 2el. ECO beam na 40m a 20m, jedna z antén použitých v tomto conteste. Na zadnej strane je skupinová fotografia operátorov. Veríme, že náš lístok sa vám bude páčiť. Ďakujeme za spojenia!

Zoznam staníc ,ktorým tieto QSL lístky zasielame plus SWL OK2-15823. CW operátori urobili dobrú prácu, v logu sa nenašla len jedna požiadavka o potvrdenie spojenia, DL9UBF.

Reklama