Úvod Amatérske rádio EME začiatky v roku 2011

EME začiatky v roku 2011

Ku netradičným spôsobom šírenia na VKV som mal vždy blízko. Moje prvé rádioamatérske spojenie bolo počas prípravy na rádioamatérske skúšky pod otcovou značkou OM3WAO práve na 2m. Otec bol veľmi šikovný konštruktér a všetky zariadenia s výnimkou prijímača KROT boli urobené jeho rukami. Jeho doménou boli pásma 144 a 432 MHz, kde bolo aktívnych aj viacero satelitov alebo orbitálna stanica MIR. To ma priviedlo k satelitnej prevádzke. Od nej bol už len krôčik ku contestingu, mateor scatter a nakoniec pokusom s EME.

EME (Earth – Moon – Earth), spojenie odrazom od Mesiaca

EME (Earth – Moon – Earth) je komunikácia, ktorá využíva odraz signálu od Mesiaca. Vysielaný signál teda najprv smeruje cca. 384-tisíc kilometrov k povrchu Mesiaca, kde sa časť signálu odrazí späť k Zemi. Časť, pretože Mesiac nie je ideálne odrazné teleso pre elektromagnetické vlnenie. Signál putuje späť cca. 384-tisíc kilometrov ku niekomu, kto ho prijíma. Na tejto ohromne dlhej púti – pre porovnanie obvod Zeme je len 40 075 km – signál prekonáva rôzne prekážky ako je Faradayova rotácia, librácia Mesiaca a podobne. Aj veľmi silný vyslaný signál sa tak vracia veľmi slabý.

Zásadným prelomom bolo použitie digitálneho módu JT65 od Joea Taylora, K1JT. Ten umožňuje dekódovať aj signály, ktoré sú ľudským uchom nezachytiteľné. Vďaka tomu sa možnosť realizácie EME spojenia stala o niečo dostupnejšou aj rádioamatérom s menšou anténnou výbavou.

Prvé EME pokusy

Moje prvé EME pokusy sú datované 27.12.2011, teda osem rokov dozadu. V tom čase som býval v Tatranskej Lomnici, KN09dd. Na satelitnú prevádzku som používal 6el. DK7ZB yagi vertikálne s AZ/EL rotátorom. Od tejto antény bol zvod cca. 20m RG-214 koaxiálneho kábla do staručkej rádiostanice Yaesu FT-290R s Mutek vstupom (uvádzané šumové číslo 1dB). Na príjem som použil program WSJT verzie 9.0.2.

Vďaka tomu, že K5GW používal výkonné antény a veľký výkon, dokázal som jeho signál detekovať na úrovni -20dB (v špičke -18dB):

K5GW signál zachytený OM0AAO
K5GW signál zachytený OM0AAO

O tri roky neskôr som urobil ešte ďalšie EME pokusy. To už som použil dvojča 7el. DK7ZB. Príjem bol oveľa lepší, no z tohto obdobia sa mi archívna dokumentácia nezachovala.

EME je nekončiaca výzva

Dnes je EME staníc na pásmach oveľa viac, dokonca sa organizujú aj EME expedície. Umožňuje to aj rozmach SSPA a výkonných antén ako sú G0KSC, DG7ZBN, YU7EF či iných. Je teda možné, že sa k EME opäť vrátim a pokúsim sa aj o EME spojenie.

Reklama