Úvod Amatérske rádio President Lincoln rotačný enkodér do rádiostanice

President Lincoln rotačný enkodér do rádiostanice

Rotačný enkodér President Lincoln
Rotačný enkodér President Lincoln

V rádiostanici President Lincoln je použitý rotačný enkodér. Táto rádiostanca síce patrí medzi veľmi spoľahlivé, ale roky používania môžu zanechať stopy a s enkodérom sa objavia problémy. Najľahší spôsob je výmena za nový enkodér.

Lacný rotačný enkodér – ladiaci gombík

Keďže originálny typ sa zle zháňa, vyskúšal som rotačný enkodér KY-040, ktorý sa používa ako snímač napríklad ku Arduinu. Má 20 pulzov na 1 otáčku a prípadne aj tlačidlo.
Pôvodný enkodér má 3 vodiče, KY-040 vodičov 5. Pripojenie enkodéru je zrejmé z fotografie: fialový vodič na GND, sivý na CLK a biely na DT. Pomocné rezistory na plošnom spoji ostávajú, nič v zapojení sa neupravuje.

Zabudovanie enkodéra do rádiostanice

Na fotografii je vidieť ešte stav z testovania. Pre stabilné osadenie odporúčam prispájkovanie vodičov priamo do plošného spoja. Rotačný enkodér KY-040 je možné zmestiť do priestoru, kde bol pôvodný enkodér, avšak je potrebné ho vycentrovať, pretože oska na maticu má menší priemer. Použiť je možné napríklad telom zmršťujúcu sa bužírku alebo iný spôsob.

Možnosti na vylepšenie

Pre experimentátorov sa ponúka aj možnosť využitia spínača v enkodéri napríklad na tlačidlo SPAN. To by umožňovalo voľbu kroku priamo z ladiaceho gombíka, ale na to je zrejme potrebné KY-040 modifikovať, lebo tlačidlo podľa schémy rádiostanice President Lincoln nie je spínané proti GND, ako na plošnom spoji KY-040. Inšpiráciu na túto úpravu nájdete na http://mm1ewa.blogspot.com/2011/05/uniden-2830-vfo-mod.html

Výmena nie je náročná, avšak vyžaduje si aj povolenie štyroch skrutiek a odklopenie predného panelu, avšak prístup ku enkodéru je stiesnený.

Reklama