Úvod Amatérske rádio QO-100 / Es Hail 2 satelit

QO-100 / Es Hail 2 satelit

QO-100 setup OM0AAO
QO-100 setup: vľavo RTL2832 s notebookom HDSDR, vpravo TM-255 so zdrojom

Es Hail 2 (QO-100) je nová generácia satelitu, ktorý umožňuje komunikáciu rádioamatérov. Hlavným rozdielom oproti iným satelitom je to, že je to geostacionárny satelit s výškou cca. 38-tisíc kilometrov nad zemským povrchom. Tým sa dosahuje pokrytie signálom od veľkej časti Ázie cez Afriku a Európu až po Južnú Ameriku. Druhým špecifikom sú použité frekvencie. Úzkopásmový transpondér má uplink frekvencie v pásme 13cm (2,4GHz) a downlink v pásme 3cm (10,5 GHz).

Downlink

Downlink je klasickej koncepcie s 85cm ofset parabolouLNB Amiko L-107. Tento LNB má PLL a patrí medzi frekvenčne stabilnejšie typy. Odporúčanie na tento model je od Vlada OM3CLS. Signál je následne zvedený do RTL2832 SDR USB prijímača novej generácie s TCXO. Deklarovaná je stabilita 0,5 PPM a rozsah 25 až 1760 MHz. Notebook je staručký Acer Aspire One s N270 Atom procesorom a 1GB pamäťou. Postačuje na HDSDR software, SDRuno však seká.

Uplink

Uplink vychádza z TM-455E na 70cm ku transvertoru SG-Labs TR-2300, ktorého výstupný výkon cca. 2W je vedený do parabolickej výseče PW 24dBi. Podľa indikátora prispôsobenia na transvertore je PSV na tejto frekvencii správne. Táto anténa by mala mať rozmer 107 x 61cm.

S uvedenou zostavou bolo urobených niekoľko QSO vrátane HS0AJ, OM3CLS, OM0MS, DG0OPK, či PA3FYM.

Nastavenie

Ako prvý bol nastavovaný príjem. Veľkým pomocníkom pri smerovaní paraboly je sledovanie sily majáka na SDR prijímači. Takto nie je problémom nasmerovať anténu skutočne presne. Signál z LNB je veľmi silný a je vhodné ho pred vstupom do SDR prijímača utlmiť. Je badať aj drift signálu, ale zatiaľ neviem potvrdiť či ide o drift spôsobený SDR prijímačom alebo LNB. Po skúsenostiach z LEO satelitov typu AO-7, VO-52 či FO-29 je to však takmer zanedbateľné.

Oneskorenie signálu

Nezanedbateľné je však oneskorenie signálu. Keďže satelit je vo vzdialenosti cca. 38-tisíc kilometrov, tak signál musí celkovo prekonať dvojnásobnú vzdialenosť a je to poznať. Nie je prakticky možné počúvať vlastný signál, pretože mozog nevie vyskladať to oneskorenie medzi tým, aké pokyny dáva rečovému ústrojenstvu a čo prichádza cez uši.

Nastavenie vysielacej antény je jednoduchšie, pretože vyžarovací diagram je širší. Dobré je vypočítať si eleváciu a nastaviť pomocou uhlomera a potom už len jemne anténu dostaviť. Tým, že je príjem už funkčný, je možné nastavovať anténu podľa vysielanej nosnej. Mne sa dostavením podarilo zlepšiť ešte silu signálu o 2dB.

Použitie výkonového zosilňovača

Niektoré stanice využívajú aj PA. Dostupné sú tzv. WiFi PA EP-AB003, ktoré je možné kúpiť za dobrú cenu. Dosiahnuteľný výkon je 3 až 4W. Aj tak treba na tieto PA dávať pozor z hľadiska možného prehriatia.

Ďalšou možnosťou je použitie upravených zosilňovačov z profesionálnych vysielačov.

Záver

QO-100 je veľmi zaujímavý projekt sprístupňujúci satelitnú prevádzku mnohým rádioamatérom. Pre mňa predstavuje aj 2 nové pásma, na ktorých som dosiaľ nepracoval. Verím, že postupne ešte dôjde k vylepšeniu celej zostavy a JN98av bude trvalo prítomné na tomto satelite. Vyskúšajte tiež!

Reklama