Úvod Amatérske rádio VKV PA – október 2022

VKV PA – október 2022

Mapa spojení v októbrovom VKV PA na bližšie vzdialenosti
Mapa spojení v októbrovom VKV PA na bližšie vzdialenosti

Behringer XM8500 urobil výbornú službu. Dynamický mikrofón je určený pre hlas čomu je prispôsobená frekvenčná aj smerová charakteristika. Tento vokálny mikrofón je často prirovnávaný ku Shure SM-58, ktorý je však výrazne drahší. Aké sú výhody dynamického mikrofónu ku transceiveru?

Dynamický mikrofón a elektretový mikrofón

Frekvenčná charakteristika Behringer XM8500
Frekvenčná charakteristika Behringer XM8500

Elektretový mikrofón je ľahký, lacný, má vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku, veľkú citlivosť aj veľké výstupné napätie. Smerová charakteristika je zvyčajne určená mechanickou konštrukciou. Sú to pomerne dobré mikrofóny ku rádiostanici do tichého prostredia.

Dynamický mikrofón ako je Behringer XM8500 má nižšiu citlivosť, smerovú charakteristiku v tvare kardioidy a frekvenčná charakteristika je zvlnená a frekvenčne užšia. Mikrofón teda prirodzene potláča nízke frekvencie, ktoré nie sú pre komunikáciou cez rádiostanicu potrebné a zároveň zdôrazňuje spektrum nad 1 kHz, čo prispieva k vyrovnaniu frekvenčnej charakteristiky vysielaného signálu.

Ako presvedčiť stanice k pokusu o QSO?

Predstavte si situáciu, že oslovíte stanicu so žiadosťou o sked. Na základe skúseností viete, že spojenie by sa mohlo podariť. Avšak odpoveď na Vašu žiadosť je zamietavá. Čo s tým?

Položili ste si aj otázku prečo niektoré stanice z Vášho okolia nadväzujú spojenia, pričom danosti Vášho QTH, techniky aj operátorských zručností sú obdobné? Môžbyť je to v tom, že presvedčili protistanice, že spojenie je možné.

TIP: kedy je spojenie možné?

Základným kritériom sú fyzikálne možnosti dané frekvenciou, vzdialenosťou, výkonom, ziskom antén a citlivosťou prijímača. Často však do rovnice ešte vstupuje terénny profil, kde prekážky na trase signál utlmujú.

Útlm šírenia signálu vo voľnom priestore je daný vzorcom:

Au = 20 x ( – 4.622 – log f – log L)
Au je útlm (preto sú čísla vyjadrené ako záporné) v dB, f je frekvencia v GHz, L je vzdialenosť v km

Potom: vyslaný výkon + zisk vysielacej antény – útlm šírenia signálu + zisk prijímacej antény = prijatý výkon

TIP: ako zvýšiť šance na spojenie?

Z dlhodobého hľadiska je možnosťou zväčšenia zisku antén. Ak napríklad zvýšime zisk antény z 8 dBd na 11 dBd, získame 3 dB do rovnice. Rovnaký efekt dosiahneme zdojnásobením výkonu. Je na nás, či sa rozhodneme ísť cestou zlepšenia antén (tu vylepšíme aj príjem) alebo zvýšenia výkonu.

Pri prekážkach na trase signálu však máme aj možnosť okamžitého zlepšenia využitím odrazu signálu napríklad od lietadla. Týmto spôsobom je možné uskutočniť aj spojenie aj značne zatlmenej trase terestriálneho šírenia signálu.

Využiť môžeme aj prostriedky na dohovor spojenia. Typicky je to ON4KST chat, ale nevylučuje sa ani dohovor inými formami. Musíme však dodržať pravidlo, že týmito komunikačnými kanálmi si nevymieňame údaje o spojení. To musí prebehnúť v éteri.

Októbrový VKV PA

Slnečné, ale zrána studené a stále vetristé počasie ma víta nad obcou Brestovec. Vietor je pomerne silný. Zvažujem či stavať dva anténne systémy. Najprv staviam štvorča. Už v tom mám prax, ide to rýchlo.

Stožiar ku autu sa dočkal zvýšenia. Dosahuje viac ako 8 metrov. Vo vetre sa však výrazne ohýba. Určite nejdem stavať dvojicu 8-elementových DK7ZB yagi, bude stačiť jedna. Priebeh VKV PA ukázal, že aj jednu anténu bolo náročné udržať v požadovanom smere.

Setup mám pripravený už krátko po deviatej hodine. Elektrocentrálu štartujem polhodinu pred začiatkom contestu. Na pásme nachádzam DJ7R, HG1DRD a ďalšie stanice. Skúšobné spojenie prebehlo bez problému.

Začínam opatrnejšie – vyhľadávam stanice dávajúce výzvu. Keďže to ide dobre, skúšam aj výzvu následkom čoho viackrát volajú dve-tri stanice naraz. A to aj z väčších diaľok ako E77P, 9A1E, 9A1I a ďalších. Darí sa aj spojenie s SP3KEY z JO71 – potvrdzuje, že keď sa chce, tak sa spojenie podarí (dohovor cez ON4KST chat). Za prvú hodinu je v logu 41 spojení.

Nepríjemnosťou je ale stále vypadávajúci ON4KST chat. Predpoklad je, že to spôsobuje nový antivírus v počítači, lebo internetové pripojenie vyzerá byť stabilné. Naviac producent antivírusu opomenul možnosť jednoduchého vypnutia.

Prekvapením je I4GHG, ktorý odpovedal na výzvu! Spojenie na 687 kilometrov prebehlo úplne ľahko. Po druhej z troch hodín VKV PA som mal 72 spojení – približne toľko mávam po troch hodinách prevádzky.

Mapa spojení v októbrovom VKV PA na bližšie vzdialenosti
Mapa spojení v októbrovom VKV PA na bližšie vzdialenosti
Mapa spojení v októbrovom VKV PA na bližšie vzdialenostiMapa spojení v októbrovom VKV PA
Mapa spojení v októbrovom VKV PA na bližšie vzdialenostiMapa spojení v októbrovom VKV PA

Ak je to možné, rozhliadam sa po násobičoch, napríklad OK1DOL. Subjektívne sa zdá, že obedný čas pásmo ale vyprázdnil. Pri spojení s SP6DHH zaštrajkoval denník. Spojenie s YO5LD je istota – Dani je veľmi zručný operátor a aj signál od neho je výborný. Ako posledných logujem OK1KQH. Počítadlo sa zastavuje na čísle 96.

Bodový zisk podľa smeru
Bodový zisk podľa smeru

Niekoľko staníc pochválilo signál, čo je potvrdenie, že výmena zdroja, použitie mikrofónu Behringer XM8500 je správne.

Výsledok je prekvapením, 7636 bodov. Aj 29 spojení so slovenskými stanicami je vysoké číslo. Zaujímavosťou je, že hlavný bodový prírastok nepredstavujú spojenia smerom na severozápad, ale na oblasť juhovýchod až juhozápad. Padne nabudúce stovka? Nechajme sa prekvapiť.

Reklama