Úvod OM0A HA DX Contest a UBA Contest

HA DX Contest a UBA Contest

OZ5NJ Dánsko

Výbornou prípravou na nadchádzajúci CQ WXP Contest sú dva januárové contesty. Prvý, HA DX Contest, sa koná 17.-18.januára 2009 od 12.00UT do 12.00UT. Je možné nadväzovať spojenia so všetkými, nielen maďarskými stanicami. Tie sú však lepšie bodovo hodnotené a zároveň poskytujú násobiče – maďarské oblasti. Vzhľadom na malú vzdialenosť sa priam ponúka kategória SOSB SSB. Propozície HA DX Contestu nájdete na http://www.ha-dx.com/HADX/

Druhý pretek sa koná týždeň neskôr, 24.-25.januára 2009 od 13.00UT do 13.00UT. Cieľom v UBA Conteste je nadviazať čo najviac spojení predovšetkým s belgickými stanicami. Platné sú však aj spojenia s ostatnými stanicami. Násobičmi sú belgické provincie, belgické prefixy a DXCC zeme Európskej únie. Propozície UBA Contestu nájdete na http://uba.be/hf_contests/rules/ubatest_dx.pdf

Reklama