Introduction Amateur radio OM Activity Contest with mp3 recordings - March 2024

OM Activity Contest with mp3 recordings - March 2024

Screenshot N1MM+ z marcového kola OM Activity Contest 2024
Screenshot N1MM+ from the March round of the OM Activity Contest 2024

A week after the SSB League, there is another round of the OM Activity Contest. I think I'm more used to QRP, čomu aj napovedajú výsledky. Tentokrát prinášam aj screenshot pre predstavu ako vyzerá N1MM+ konfigurácia, ktorú používam.

HINT: konfigurácia N1MM+

Nebojte sa prispôsobiť N1MM+ svojím potrebám. Jedno z najdôležitejších je nastavenie veľkosti písma a farieb. Predsa to bude mať operátor pred očami celý contest. Hlavné nastavenie sa nachádza v menu Config > Manage Skins, Colors and Fonts:

N1MM+ nastavenie farieb a písiem
N1MM+ nastavenie farieb a písiem

Hlavné okno sa konfiguruje trocha netradične. Po kliknutí pravým tlačidlom je možné nastaviť, ktoré jeho časti sa budú zobrazovať. Ich vypnutím je možné získať väčšiu prehľadnosť ak nie sú využívané:

Sprehľadnenie hlavného okna N1MM+
Sprehľadnenie hlavného okna N1MM+

Viacero okien umožňuje dodatočné nastavenie veľkosti písma:Nastavenie veľkosti písma v oknách N1MM+

Nastavenie veľkosti písma v oknách N1MM+Podstatný je aj výber okien:

Výber dostupných okien N1MM+
Výber dostupných okien N1MM+

Nastavenie nezabudnite uložiť:

Uloženie okien v N1MM+
Uloženie okien v N1MM+

Ako prebiehal marcový OM Activity Contest?

Poznať rozdiel bolo hneď: oveľa menej rušenia, dokonca viacero voľných frekvencií na výzvu. Ale nezačínam výzvou, ale spojením s Tiborom OM3SEM:

Tibor je pravidelným účastníkom rôznych KV pretekov, no tentokrát sa sťažoval na rušenie a preto som musel vynaložiť viac trpezlivosti, kým sme spojenie spravili.

PSV a wattmeter SWM2
PSV a wattmeter SWM2

Následné spojenia ale idú v rýchlejšom slede a viacerým staniciam dávam vyššie čísla ako dostávam. Získať všetky násobiče s QRP je ťažšie, lebo niektoré násobiče zastupuje len jedna stanica, ktorá sa buď ukáže krátko alebo nerobí spojenia na výzvu. Takúto stanicu je teda možné spraviť len vlastnou výzvou. Príkladom je Cyro, OM7AAC obluhujúci aj klubovú značku OM3KWZ. Ísť na výzvu je teda aj v QRP nutnosť.

Druhým pravidlom je, že sa nesnažím dovolať na QRO stanice, that I know about, že sa spojenie s nimi bude dať urobiť aj neskôr, for example OM7KW:

or SO2V allows:

Pomerne rýchlo bez výzvy sa mi darí nazbierať dve desiatky násobičov. Posunúť sa o dva ďalšie násobiče už ale trvá dlhšie. V tabuľke vidím, že mi chýba násobič „V“. Už predtým som počul Ľuba OM1AVV v spojení s inou stanicou, takže bolo jasné, že tento násobič je dosiahnuteľný. Keďže poznám jeho štýl prevádzky, tak som sa podujal dávať výzvu aj keď dlhé momenty to žiadne nové spojenie neprinášalo. Ale predpoklad sa potvrdil, krátko pred koncom OM Activity Contest Ľubo OM1AVV zavolal:

The logo is 55 QSOs and 24 násobičov. Boj o násobiče sa vyplatil.

Advertisement