Úvod OM0A Icom CI-V interface

Icom CI-V interface

Icom CI-V interface

Jednou z úloh, ktoré sme pre CQ WPX Contest riešili, bola spoľahlivá komunikácia počítač – Icom transceiver. Pôvodne zamýšľaný kontrolér mal občasné problémy so započatím aj komunikáciou medzi týmito zariadeniami. Keďže v N1MM logu využívame DX cluster, Bandmap-u ako aj preladenie na zadanú frekvenciu či pásmo softwarovo, je to pre operátora veľmi dôležitý prvok. Niet horšej situácie ako počas pile-upu “zamrznutý denník”. Z tohoto dôvodu sme zhotovili Icom CI-V interface.

Zapojenie je principiálne veľmi jednoduchý obojsmerný napäťový prevodník s dvomi tranzistormi a pár súčiastkami ako ukazuje schéma. Fotografia zobrazuje naše riešenie na kúsku univerzálneho plošného spoja. V logu nezabudnite aktivovať napájacie napätie na DTR.

Schéma zapojenia Icom CI-V interface
Schéma zapojenia Icom CI-V interface

Reklama