Úvod OM0A Ovládanie Yaesu FT-1000MP

Ovládanie Yaesu FT-1000MP

Prává časť panelu FT-1000MP
Prává časť panelu FT-1000MP
Yaesu FT-1000MP
Yaesu FT-1000MP

Yaesu FT-1000MP je špičková rádioamatérska rádiostanica. Na prednom paneli zaujme množstvo ovládacích prvkov, navyše ďalšie nastavenia sú dostupné cez menu. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, väčšie množstvo ovládacích prvkov uľahčuje prevádzku. Dôležité je vedieť, že niektoré funkcie sa dajú aktivovať rôznymi spôsobmi a mnoho ovládacích prvkov netreba meniť.

Zvláštnosťou FT-1000MP sú dva ladiace gombíky a spôsob prepínania VFO A/B, DUAL a SPLIT. V bežnej prevádzke svietia nad hlavným ladiacim gombíkom diódy RX a TX, ktoré sú zároveň tlačidlami. Ak stlačíme nad menším ladiacim gombíkom diódu RX, aktivuje sa duálny príjem, pričom signál z jedného prijímača ide do pravého slúchadla, signál z druhého prijímača do ľavého. Hlasitosť si nastavujeme otočnými kocentrickými gombíkmi AF GAIN.

Ak stlačíme zeleno svietiacu diódu RX ešte raz, signál z daného prijímača umlčíme. Zrušenie duálneho príjmu sa robí stlačením tlačidla DUAL pri ladiacom gombíku.

SPLIT najľahšie urobíme tak, že na hlavným gombíkom si naladíme prijímanú frekvenciu (napr. 3740kHz) a druhým gombíkom naladíme frekvenciu, kde chceme vysielať (napr. 3745kHz) a stlačíme nad ním diódu TX, ktorá sa rozsvieti. Príjem a vysielanie len na jednej frekvencii dosiahneme stlačením diódy TX nad hlavným ladiacim gombíkom.

Jemné doladenie urobíme gombíkom CLAR vpravo dole a stlačíme tlačidlo RX, TX alebo obe čím funkciu zapneme. Opätovným stlačením sa vypne. Vynulovanie urobíme tlačidlom CLEAR napravo.

Aké má FT-1000MP možnosti vylepšenia príjmu v sťažených podmienkach?

Ľavá časť predného panelu FT-1000MP
Ľavá časť predného panelu FT-1000MP

Prvou možnosťou je zaradenie útlmového článku. Otočením prepínača ATT zoslabíme všetky signály prichádzajúce do prijímača, pričom v určitých situáciách je badať, že rušivé signály slabnú rýchlejšie ako požadovaný.

Hneď vedľa sa nachádza tlačidlo IP0, ktorým sa vypína predzosilňovač a prepínač antén A/B a tlačidlo RX. Tlačidlom RX aktivujeme príjem z antény, ktorá je pripojená na špeciálny konektor.

Pod týmito tlačidlami je grafický indikátor v podobe tabuľky, ktorý informuje o použitých MF filtroch. Zníženie rušenie dosiahneme stlačením tlačidla 2.0K, čím sa zapnú úzke filtre. Opätovnú šírku pásma dosiahneme stlačením tlačidla 2.4K.

V pravej časti predného panelu je viacero ovládacích prvkov, ktorými potlačíme rušenie. Stlačením NOTCH sa zapne automatický výrezový filter, ktorý v mihu nájde v signále pískanie a potlačí ho. Na rôzne druhy praskotu má FT-1000MP dva potlačovače, ktoré zapíname tlačidlami NB1NB2.

Prává časť panelu FT-1000MP
Prává časť panelu FT-1000MP

Nižšie sa nachádza kocentrickým gombík SHIFT WIDTH, ktorými môžeme „posadiť“ signál do filtrov tak, že potlačíme rušenie.

Silný efekt dosiahneme aj zapnutím DSP otočením kocentrického gomíka COUNTOUR NR. Ideálna je prvá pozícia, v ktorej je aktivovaná dolná aj horná priepusť. Gombíkom NR môžeme dosiahnuť zlepšenie čitateľnosti – potlačenie šumu.

V strednej časti panela sú tlačidlá na rýchlu zmenu pásma BAND. Pomocou tlačidla ENT je možné zadať konkrétnu frekvenciu, tlačidlami UP a DOWN docielime väčšiu zmenu frekvencie alebo prepnutie pásma.

Šikovné je umiestnenie tlačidiel STO RCL pri ladiacom gombíku. Na čo slúžia? Sú to tzv. rýchle pamäte. Dlhším stlačením STO uložíme frekvenciu do pamäte, stlačením RCL ju obnovíme.

To sú hlavné, najpoužívanejšie ovládacie prvky Yaesu FT-1000MP. Ďalšie ovládacie prvky treba meniť len zriedkavo.

Viac o Yaesu FT-1000MP si môžete prečítať na http://www.cq.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=344

[ad#ad-1]

Reklama