Úvod OM0A Remote station – klient

Remote station – klient

Remote staton software

Takto vyzerá ovládacia, klientská, časť remote station. Základ tvorí konzola HamRadio Deluxe (HRD), ktorá slúži na ovládanie rádiostanice – ladenie, zmenu módu, RX/TX, prepínanie MF a DSP filtrov. HRD vytvára link na N1MM denník.

N1MM slúži nielen na zápis spojení, ale aj zvyšuje komfort ovládania (ladenie kliknutím na spot v bandmape, klávesové skratky,…), zabezpečuje prepnutie na TX po stlačení nožného spínača na LPT porte, voice keyer a pokyny na natočenie rotátora podľa DXCC. Spoty z internetového DX clustra sú spracovávané VE7CC, ktorého okno je na pozadí.

Taktiež nevidno Serial to Ethernet Connector, ktorý zabezpečuje prenos dát cez sieť z merača výkonu a PSV. O natáčanie antény sa stará PstRotator, ktorý zároveň zobrazuje aktuálny azimut antény. K počítaču je pripojený multimediálny gombík PowerMate, čím sa zvyšuje komfort ladenia.

Posledným programom je IP-Sound. Neveľký program prenáša zvuk z/do remote station.

Reklama