Úvod OM0A Upravená yagi anténa na 10m

Upravená yagi anténa na 10m

Yagi na 10m
Yagi na 10m
Yagi na 10m

Pásmo 10m sme z dôvodu slabej slnečnej aktivity, a tým aj malého počtu možných staníc, riešili v contestoch len nenáročnou anténou, napríklad CB vertikálom. Na jar sme namontovali 4el. yagi, ktorá ležala dlhý čas v pivnici. Pôvodný majiteľ s ňou bol spokojný (počas slnečného maxima), nám sa však pozdávala len málo. Jednou z úloh pred ďalšími pretekmi bola rekognoskácia tejto antény.

Pôvodná anténa mala boom s dĺžkou 4m. Program MMANA-GAL vypočítal, že na frekvencii 28,5MHz vo voľnom priestore má anténa impedanciu 40 –j2 ohmov, zisk 4,5 dBd a predo-zadný pomer niečo vyše 10 dB.

Na základe podkladov G0KSC http://www.g0ksc.co.uk/sc2104s.html som spravil prepočet tohto atraktívneho designu anténa aj pre pásmo 10m. G0KSC yagi je pritom veľmi jednoduchá anténa vďaka priamemu napájaniu koaxiálnym káblom bez prispôsobovacieho člena. MMANA-GAL udáva tieto parametre: impedancia 50 + j3 ohmy, zisk 6,2 dBd a predo-zadný pomer cca. 20dB. Navyše boom je o tridsať centimetrov kratší.

Tieto parametre sú už oveľa zaujímavejšie ako u pôvodnej antény. Úprava spočíva v odstránení betamatch-u, skrátení boom-u, navŕtaní nových dier pre úchyty prvkov a prispôsobení dĺžky prvkov. Úprava našej yagi bola náročná z dôvodu, že predošlý majiteľ priveľmi skrátil prvky a tak som musel koncové rúry vymeniť alebo nadstaviť tenšou rúrkou, aby sa dosiahol požadovaný rozmer. Tu sú rozmery upravenej 4el.yagi antény:

PrvokDĺžkaPozícia na boom-e
Reflektor5,30m0m
Žiarič5,14m1,29m
D14,88m1,78m
D24,66m3,7m

Po zmene rozmerov bola anténa podrobená meraniu anténnym analyzátorom. Meranie bolo robené vo výške cca. 5m s koaxiálnym káblom RG-213 dĺžky 3,5m. Kvôli zmenšeniu vplyvu druhej antény v blízkosti bola yagi voči nej otočená o 90°. Tu sú výsledky merania:

FrekvenciaImpedanciaPSV
27,8 MHz67 + j01,35
27,9 MHz62 + j01,26
28,0 MHz59 + j01,18
28,1 MHz55 + j01,10
28,2 MHz52 + j01,06
28,3 MHz50 + j01,00
28,4 MHz48 + j01,08
28,5 MHz47 + j01,09
28,6 MHz47 + j01,09
28,7 MHz49 + j01,02
28,8 MHz50 + j01,00
28,9 MHz54 + j01,10

Imaginárna zložka frekvencie sa na analyzátore objavila pod 27,6 MHz a nad 29,2MHz, pričom rýchlo rastie so vzdialenosťou od stredu pásma. Anténa má teda predpoklad, že nasimulované parametre sa potvrdia aj práci na 10m pásme.