Introduction Amateur radio JTGP D6-1033 spectrum analyzer with a RF generator 32 – 4400 MHz

JTGP D6-1033 spectrum analyzer with a RF generator 32 – 4400 MHz

SHARE
JTGP-1033 D6 spektrálny analyzátor s VF generátorom
JTGP D6-1033 spectrum analyzer with a RF generator 32 – 4400 MHz

To measure the filter response (bandwidth and insertion loss), bandwidth amplifier and antenna characteristics? This sieťový spektrálny analyzátor s VF generátorom JTGP-1033 D6 this allows. His price is about 50 €, čo je neporovnateľné s VNA či priamym konkurentom NWT4000.

The principle of the analyzer and use

Principle JTGP 1033-D6 is a simple. The device is equipped with a frequency generator and spectrum analyzer (or at least one log detectors) and the measured feature (commonly called DUT for “the test device”) It is located between both. The scan of the frequency range, a series of measurements, and in return receive the frequency response of the DUT. It includes 2x ADF4351.

If you purchase the device, you get PCB , connecting the USB cable, 2x SMA prepojovacie káble a malé vrecúško s troma M810 integrovanými obvodmi. Je to rezerva v prípade, že prebudíte vstup spektrálneho analyzátora a poškodíte obvod.

In the case of, that you want to measure the antenna, You will need a measuring bridge. You can produce by directions OK1UGA alebo si ho zakúpiť. Pre meranie je dôležité mať aj kvalitné záťaže a v tomto prípade sa neoplatí šetriť, but choose a professional product.

Excellent software SNA Sharp. SNASharp is (free) software, written in C #, which is designed to manage (at first) scalar analyzers compatible software NWT from DL4JAL: http://www.dl4jal.eu/

The measurement patch at the feed-QO-100 (uncalibrated)
The measurement patch at the feed-QO-100 (uncalibrated)

supported analyzers

It has been successfully tested on the analyzers:

  • NWT70 sells BG7TBL
  • Simple Spectrum 35M – 4.4G sells BG7TBL
  • Simple Spectrum 135M – 4.4G sells BG7TBL
  • NWT500-1 sale BG7TBL
  • NWT500-2 sale BG7TBL (Na ? 2 NWT500 is now available linear function recording)
  • JTGP-1033 (D6 na Aliexpress)

SNASharp integrated analyzers, but have not been tested:

  • NWT300 sells BG7TBL
  • NWT-4000
  • NWT-6000

Such a measuring device is certainly interesting for a number of designers or Amateur Radio, not excluding me. He recommended it to me Pavel, OK1PHU. Po vybalení z obálky som JTGP-1033 D6 spektrálny analyzátor s VF generátorom pripojil k HAM netbook-u, ktorý disponuje len Atom procesorom s 1GB RAM. SNA Sharp device easily detected. It is necessary to calibrate, čo je veľmi jednoduchý proces a software Vás týmto procesom navedie. Then you can start measuring.

It is important to know, the RF generator is not running permanently, ale zapína a vypína sa tlačidlom na plošnom spoji. Since I wonder measurement antennas, tak som pripojil mostík a vykonal prvé merania. Everything worked excellently!

Nedostatky JTGP-1033 D6

JTGP-1033 D6 but it also has shortcomings. by https://vma-satellite.blogspot.com/2019/04/new-simple-spectrum-analyzer-device.html je šumová úroveň okolo -70dBm, čo je o 10 dB viac ako SMA/NWT analyzátory. Taktiež je zmieňovaná odchýlka impedancie vstupu a možnosť zlepšenia dynamického rozsahu http://alloza.eu/david/WordPress3/?p=542

Attenuator at the input analyzer D6
Attenuator at the input analyzer D6
Attenuator at the output of the generator
Attenuator at the output of the generator

Princíp spočíva v pridaní útlmových článkov na výstup VF generátora aj vstupu analyzátora a úprave filtra. Vyžaduje si to trochu zručnosti a istú ruku pri pájkovaní SMD súčiastok. The procedure is described on http://alloza.eu/david/WordPress3/?p=542 . Even without however JTGP 1033-D6 excellent measuring device.

Ja som tieto úpravy vykonal a opakované merania skutočne vychádzajú o niečo lepšie. JTGP-1033 D6 spektrálny analyzátor s VF generátorom som zabudoval do hliníkovej krabičky Hammond HA1455J1202 zakúpenej v GM Electronics, which I obviously shortened. Aby bolo možné zapínať a vypínať VF generátor, bolo doplnené tlačidlo na predný panel a indikačná LED dióda. Predný a zadný panel bol navrhnutý v Corel Draw, printed on self-adhesive foil. This was glued to the panel, prestrieknutá niekoľkými vrstvami bezfarebného laku a naviac fixovaná originálnymi úchytmi.

JTGP D6-1033 spectrum analyzer with a RF generator
JTGP D6-1033 spectrum analyzer with a RF generator

evaluation:

measured were Antenna for DL7KM 435 MHz , LTE filter, LZ5HP antenna on PCB 2,4 GHz for QO-100 patch or feed for the same purpose.

The measurement of the antenna tuned to LZ5HP 2,4 GHz
The measurement of the antenna tuned to LZ5HP 2,4 GHz

JTGP 1033-D6 is an excellent helper, I recommend that everyone structurally oriented VHF / UHF / SHF radio amateur. You can purchase it for example through Ebay or AliExpress-in.