Úvod OM0A Celoročné výsledky OM Activity Contest a VKV PA

Celoročné výsledky OM Activity Contest a VKV PA

Netbook s N1MM+ transceiver TR-751E
Yaesu FT-1000mp s SDR panadaptérom
Yaesu FT-1000mp s SDR panadaptérom

OM Activity Contest som začínal s anténou Diamond W-8010, ale septembrové a októbrové kolo som používal už inv.Vee anténu na stožiari RDM-12. A bolo to poznať. Prvé z týchto kôl som v kategórii QRO/SSB vyhral, v druhom som skončil tretí.

Celoročné výsledky OM Activity Contest sú ale zostavované z deviatich najlepších výsledkov daného ročníka. Takto vyzeral priebeh získaných bodov:

Mesačné bodové zisky v OM Activity Conteste
Mesačné bodové zisky v OM Activity Conteste

 

Závesný stolík do auta
Závesný stolík do auta

Do celoročného hodnotenia sa nepočítali januárové, júnové a augustové kolo. Výsledných 15594 bodov stačilo v tejto kategórii na deviate miesto zo šesťdesiatdeväť staníc.

Druhý pretek, ktorý sa koná každý mesiac je VKV Prevádzkový aktív, skrátene VKV PA. Toho som sa zúčastnil ale až od jarných mesiacov. Prvé počínanie v apríli VKV PA prinieslo 1656 bodov, čo bol najnižší bodový prínos. Májové, júnové, júlové kolá dávali lepšie výsledky. V auguste je výsledok slabší, no jesenné kolá (september a október) priniesli dobré výsledky.

Mesačné bodové zisky vo VKV PA

Spolu 22006 bodov stačilo na ôsme miesto z osemdesiatštyri staníc.

Reklama